Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:43 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30/ 24.7°
Sáng/Tối
23.9/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ

13:00

31.2°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.03 km/giờ

16:00

30°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.62 km/giờ

19:00

27.7°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.6 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.8 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.3°
Sáng/Tối
23.8/ 27.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mây cụm

01:00

24.1°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.61 km/giờ

04:00

24°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.06 km/giờ

07:00

25.8°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.43 km/giờ

10:00

30.5°C / 34.2°C
Mây cụm Mây cụm
66%
2.07 km/giờ

13:00

32.7°C / 36.8°C
Mây cụm Mây cụm
55%
1.87 km/giờ

16:00

29.8°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.21 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.36 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.11 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ

01:00

24.4°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.86 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.6 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.36 km/giờ

10:00

30.3°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.73 km/giờ

13:00

32.7°C / 36.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.62 km/giờ

16:00

29.9°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.92 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.29 km/giờ

22:00

25.4°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây

01:00

25.1°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.49 km/giờ

04:00

23.6°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.18 km/giờ

07:00

25°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.77 km/giờ

10:00

30.8°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
3.15 km/giờ

13:00

31.9°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
2.75 km/giờ

16:00

29.4°C / 31.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.86 km/giờ

19:00

24°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.38 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.46 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây

01:00

24.3°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.73 km/giờ

04:00

25°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.06 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.8 km/giờ

10:00

29.7°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.91 km/giờ

13:00

32.3°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
2.16 km/giờ

16:00

30.9°C / 33.2°C
Mây cụm Mây cụm
60%
2.73 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
81%
2.61 km/giờ

22:00

25.1°C / 25.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
2.04 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ

01:00

24.3°C / 25.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
1.82 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.68 km/giờ

07:00

24°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.81 km/giờ

10:00

30.4°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
2.52 km/giờ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 31.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Thấp/Cao

23°/32.9°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

3.59