Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:34 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.4°
Sáng/Tối
27.1/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.7/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
27.3/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.3°
Sáng/Tối
27.1/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
27.3/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.6°
Sáng/Tối
27.3/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Thấp/Cao

24.5°/29°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.74 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

1.35