Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:43 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
35.8/ 27.9°
Sáng/Tối
25.7/ 32.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 27.3°
Sáng/Tối
25.6/ 34.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.4/ 27.9°
Sáng/Tối
26/ 34.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 35.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.7/ 27.1°
Sáng/Tối
25.6/ 36.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 35.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 34.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28.6°
Sáng/Tối
26/ 35.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 28°
Sáng/Tối
26.9/ 35°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.3/ 26.1°
Sáng/Tối
24.7/ 36.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Thấp/Cao

25.7°/38.5°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.76 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0