Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:37 | 16/07/2024
Mây cụm 29.1°

Mây cụm

Cảm giác như 36.6°.

Thấp/Cao
24.4°/33.5°
Độ ẩm
93%
Tầm nhìn
9.41 km
Gió
1.06 km/giờ
Điểm ngưng
28.9 °C
Chỉ số UV
1.07

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
287.06
NH3
1.28
NO
0.1
NO2
4.33
O3
26.82
PM10
1.79
PM25
1.45
SO2
0.72

Thời tiết Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn những ngày tới