Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:58 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
12.6/ 11.1°
Sáng/Tối
10.1/ 11.3°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.7/ 10.8°
Sáng/Tối
11.9/ 11.7°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.7/ 10.6°
Sáng/Tối
10/ 11.9°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.5/ 14°
Sáng/Tối
10.6/ 15.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 15.6°
Sáng/Tối
15.5/ 18.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.3/ 9.9°
Sáng/Tối
12.4/ 10.3°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.3/ 10.1°
Sáng/Tối
9.1/ 11.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.3/ 14.1°
Sáng/Tối
10.3/ 14.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.8/ 17.6°
Sáng/Tối
14.8/ 18.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 21.9°
Sáng/Tối
18.5/ 22.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 21.7°
Sáng/Tối
20.6/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 22.6°
Sáng/Tối
21.1/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 23°
Sáng/Tối
22.8/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.3/ 14.8°
Sáng/Tối
18.8/ 15.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.4/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.8/ 17.3°
Sáng/Tối
14.1/ 17.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 21.2°
Sáng/Tối
18.5/ 22.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 19.3°
Sáng/Tối
21.4/ 22.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 16.8°
Sáng/Tối
18.4/ 17.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.8/ 16.1°
Sáng/Tối
15.4/ 16.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 20.8°
Sáng/Tối
17.9/ 20.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 21.3°
Sáng/Tối
20.8/ 22.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 22.9°
Sáng/Tối
21.4/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 22°
Sáng/Tối
22.1/ 24.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22.4°
Sáng/Tối
21.9/ 23.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 21.5°
Sáng/Tối
22.4/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 21.2°
Sáng/Tối
21.5/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 21.7°
Sáng/Tối
22.7/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.1/ 21.3°
Sáng/Tối
21.7/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.7/ 24.7°
Sáng/Tối
22.7/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Thấp/Cao

14.2°/18.1°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

14.4 °C

Chỉ số UV

0.97