Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:20 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa vừa
Huyện Bạch Thông
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

1.89