Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:47 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.3°
Sáng/Tối
24.3/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:43
Thấp/Cao

25.2°/35.9°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0