Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:18 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 24.8°
Sáng/Tối
23.2/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 25.4°
Sáng/Tối
23.5/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.6°
Sáng/Tối
24.7/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.8°
Sáng/Tối
25/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 30.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 27°
Sáng/Tối
25.3/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.7/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 24.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Thấp/Cao

23.5°/32.9°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0