Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:18 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

1.72