Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:59 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:32
Mây cụm
Huyện Bạch Thông
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 33°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

4.95

Tin tức thời tiết