Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:13 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 26.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa vừa

01:00

27.4°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.28 km/giờ

04:00

27.9°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.33 km/giờ

07:00

28.2°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.29 km/giờ

10:00

28.6°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.39 km/giờ

13:00

28.5°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.91 km/giờ

16:00

27.3°C / 31.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.64 km/giờ

19:00

26.4°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.82 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.72 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.75 km/giờ

07:00

25.2°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.54 km/giờ

10:00

30°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.55 km/giờ

13:00

30.1°C / 37.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.15 km/giờ

16:00

32°C / 38.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.36 km/giờ

19:00

28°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.84 km/giờ

22:00

26.2°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.38 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa vừa

01:00

26.2°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.68 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.79 km/giờ

07:00

27.5°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.65 km/giờ

10:00

30.6°C / 37.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.17 km/giờ

13:00

28.8°C / 35.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
1.2 km/giờ

16:00

28°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.34 km/giờ

19:00

27.6°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.09 km/giờ

22:00

26.2°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.22 km/giờ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:42
Mưa nhẹ

01:00

25.8°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.4 km/giờ

04:00

25.5°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.52 km/giờ

07:00

26.1°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.28 km/giờ

10:00

29°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.76 km/giờ

13:00

29.4°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.23 km/giờ

16:00

31.8°C / 38.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.26 km/giờ

19:00

27.7°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.74 km/giờ

22:00

26.4°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.54 km/giờ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:42
Mưa vừa

01:00

26.6°C / 27.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.91 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.56 km/giờ

07:00

26.2°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.44 km/giờ

10:00

28.4°C / 35.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.98 km/giờ

13:00

28.9°C / 34.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.97 km/giờ

16:00

28.4°C / 35.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.85 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.32 km/giờ

22:00

26°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.59 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Thấp/Cao

25.5°/31.3°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.28 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0