Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:03 | 04/12/2023
Thấp/Cao
17.2/ 17.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.3/ 17.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.5/ 17.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.6/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.2/ 21.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.6/ 21.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.8/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.7/ 19.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 17.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Thấp/Cao

16.3°/22.8°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

16.3 °C

Chỉ số UV

0.31