Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:14 | 25/07/2024
Nhiều mây 22.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 23.8°.

Thấp/Cao
21.1°/34.4°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.59 km/giờ
Điểm ngưng
21.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
293.73
NH3
1.73
NO
0.01
NO2
1.5
O3
4.47
PM10
9.59
PM25
7.11
SO2
0.41

Thời tiết Huyện Ba Bể - Bắc Kạn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Bể - Bắc Kạn trong 12h tới

Thời tiết Huyện Ba Bể - Bắc Kạn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Ba Bể - Bắc Kạn những ngày tới

Lượng mưa Huyện Ba Bể - Bắc Kạn những ngày tới