Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 20:56 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
18/ 13°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Huyện Bạch Thông
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:37
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0