Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:29 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mưa nhẹ
Huyện Bạch Thông
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây thưa 33°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Thấp/Cao

22°/34°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0