Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:50 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:52
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0