Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:22 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
28.1/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 34.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 24.9°
Sáng/Tối
25.1/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.2/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.1/ 22.1°
Sáng/Tối
23.8/ 23.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23.7°
Sáng/Tối
22.5/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24.9°
Sáng/Tối
22.6/ 24.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 33.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.4°
Sáng/Tối
24.9/ 37.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.7°
Sáng/Tối
23.2/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.2°
Sáng/Tối
25.8/ 35.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.6/ 27.5°
Sáng/Tối
25.6/ 37.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.8°
Sáng/Tối
26.4/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 24.2°
Sáng/Tối
23.9/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.5°
Sáng/Tối
21.6/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:23
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Thấp/Cao

23.5°/35.4°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0