Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:30 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Huyện Bạch Thông
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.12 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

9.57