Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:17 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:14
Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0