Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:02 | 04/12/2023
Thấp/Cao
20/ 19.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.1/ 19.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.7/ 19.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.8/ 19.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.6/ 21.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.8/ 21.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.8/ 20.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.4/ 20.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Thấp/Cao

18°/21.7°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.59