Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:54 | 06/02/2023
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
9.25 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
8.93 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
9.96 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
7.6 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:52
Thấp/Cao

20°/21°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

4.67