Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:26 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Nhiều mây
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.16 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0