Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:06 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa vừa
Thành Phố Yên Bái
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:54
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

9.53 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0