Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:47 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
11/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Bầu trời quang đãng 18°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Thấp/Cao

13°/23°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0