Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:50 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Nhiều mây
Thành Phố Yên Bái
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

1.95