Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:35 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.2/ 27.8°
Sáng/Tối
26.4/ 31.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 29.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 27.6°
Sáng/Tối
28/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27.3/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.2/ 29.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 29.1°
Áp suất

997 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 25.7°
Sáng/Tối
26.3/ 25.1°
Áp suất

992 mb

Gió

8.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Thấp/Cao

26.1°/33°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

2.4