Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:54 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
21/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:13
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0