Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:28 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 27.8°
Sáng/Tối
25.7/ 28.1°
Áp suất

997 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa vừa

22:00

28°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.56 km/giờ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.8°
Sáng/Tối
26.8/ 32.7°
Áp suất

995 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:43
Mưa vừa

01:00

26.4°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.36 km/giờ

04:00

26.3°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.93 km/giờ

07:00

27.8°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.9 km/giờ

10:00

32.8°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.32 km/giờ

13:00

34.7°C / 41.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
0.61 km/giờ

16:00

33.5°C / 40.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.21 km/giờ

19:00

31.5°C / 38.8°C
Mây cụm Mây cụm
80%
1.31 km/giờ

22:00

30°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.9 km/giờ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.6°
Sáng/Tối
27.4/ 32.6°
Áp suất

996 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:42
Nhiều mây

01:00

28.8°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.07 km/giờ

04:00

27.4°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.41 km/giờ

07:00

28.3°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.33 km/giờ

10:00

32.2°C / 38.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
0.72 km/giờ

13:00

35.7°C / 42.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
0.95 km/giờ

16:00

35.3°C / 42.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
0.92 km/giờ

19:00

31.4°C / 38.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.3 km/giờ

22:00

30°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.2 km/giờ
Ngày/Đêm
33.1/ 29°
Sáng/Tối
27.3/ 30.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:42
Mưa vừa

01:00

28.8°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.91 km/giờ

04:00

27.3°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.09 km/giờ

07:00

28.2°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.01 km/giờ

10:00

32.5°C / 39.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.63 km/giờ

13:00

32.6°C / 39.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.54 km/giờ

16:00

32.7°C / 39.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.65 km/giờ

19:00

30.7°C / 38.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.73 km/giờ

22:00

29.5°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 27.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:42
Mưa vừa

01:00

27.2°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.55 km/giờ

04:00

27.2°C / 27.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.63 km/giờ

07:00

27°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.31 km/giờ

10:00

26°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.02 km/giờ

13:00

27.4°C / 31.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.68 km/giờ

16:00

28.5°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.29 km/giờ

19:00

27.4°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.73 km/giờ

22:00

26.5°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.49 km/giờ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 25°
Áp suất

997 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:41
Mưa vừa

01:00

26.4°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.27 km/giờ

04:00

26.5°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.94 km/giờ

07:00

25.9°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.59 km/giờ

10:00

26.3°C / 27.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.15 km/giờ

13:00

26.6°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.13 km/giờ

16:00

26.1°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.84 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.62 km/giờ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa cường độ nặng 27.4°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Thấp/Cao

27°/35.4°

Độ ẩm

92%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0