Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:18 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:38
Mưa vừa
Thành Phố Yên Bái
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0