Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:24 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:51
Mưa nhẹ
Thành Phố Yên Bái
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:41
Thấp/Cao

16°/20°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.46