Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:38 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
29.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 24°
Sáng/Tối
23.5/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.7°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.8/ 28.8°
Sáng/Tối
25.2/ 34.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 29.4°
Sáng/Tối
25.6/ 36.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 28.1°
Sáng/Tối
26.7/ 36.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 29.2°
Sáng/Tối
27.2/ 36.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 37.1°
Áp suất

999 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.7/ 28.9°
Sáng/Tối
25.9/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.6/ 33.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.9°
Sáng/Tối
26.1/ 34.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.2°
Sáng/Tối
26.5/ 34.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24°
Sáng/Tối
26.4/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 27.8°
Sáng/Tối
23.5/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Thấp/Cao

23.9°/32.2°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0