Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:18 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

995 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa nhẹ
Thành Phố Yên Bái
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

5.16