Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:31 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0