Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:43 | 23/07/2024
Thấp/Cao
23.4/ 23.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.8/ 22.7°
Tầm nhìn
7.72 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.4/ 22°
Tầm nhìn
7.93 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.4/ 23.8°
Tầm nhìn
1.34 km
Áp suất

1000 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
23.8/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.9/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:45
Thấp/Cao

22.6°/27.9°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

2.16 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

7.06