Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:38 | 27/01/2023
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:48
Thấp/Cao

5°/18°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0