Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:30 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
27.1/ 22.3°
Sáng/Tối
22.3/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:47
Mưa vừa

22:00

22.9°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.01 km/giờ
Ngày/Đêm
26.3/ 23°
Sáng/Tối
22.7/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:47
Mưa vừa

01:00

23°C / 23.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.56 km/giờ

04:00

22.3°C / 23.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.66 km/giờ

07:00

22.7°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.84 km/giờ

10:00

26.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.26 km/giờ

13:00

26.4°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.71 km/giờ

16:00

27.7°C / 29.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.81 km/giờ

19:00

23.7°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.24 km/giờ

22:00

22.5°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.81 km/giờ
Ngày/Đêm
27.6/ 22.6°
Sáng/Tối
21.9/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:47
Mưa nhẹ

01:00

22.6°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.73 km/giờ

04:00

21.6°C / 22.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.66 km/giờ

07:00

23.2°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
94%
0.84 km/giờ

10:00

27.1°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.36 km/giờ

13:00

27.7°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.02 km/giờ

16:00

27.2°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.07 km/giờ

19:00

23.7°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.23 km/giờ

22:00

22.1°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.81 km/giờ
Ngày/Đêm
28.2/ 23.2°
Sáng/Tối
21.7/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:47
Mưa nhẹ

01:00

21.1°C / 22.8°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.48 km/giờ

04:00

21.7°C / 21.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
0.46 km/giờ

07:00

23.5°C / 24.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
0.5 km/giờ

10:00

28.3°C / 30.7°C
Mây cụm Mây cụm
64%
0.91 km/giờ

13:00

28.8°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.63 km/giờ

16:00

28.5°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.74 km/giờ

19:00

23.7°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.33 km/giờ

22:00

23.8°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.27 km/giờ
Ngày/Đêm
26.7/ 22.7°
Sáng/Tối
22.9/ 23.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:46
Mưa vừa

01:00

23.8°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.14 km/giờ

04:00

22.1°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.96 km/giờ

07:00

22.3°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.56 km/giờ

10:00

23.1°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.42 km/giờ

13:00

26.9°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.22 km/giờ

16:00

25.6°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.32 km/giờ

19:00

23.8°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.2 km/giờ

22:00

22°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.75 km/giờ
Ngày/Đêm
26.3/ 23.9°
Sáng/Tối
22.5/ 23.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:46
Mưa cường độ nặng

01:00

22.7°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.69 km/giờ

04:00

22.8°C / 23°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.33 km/giờ

07:00

22°C / 23.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.48 km/giờ

10:00

25°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.59 km/giờ

13:00

26.7°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.78 km/giờ

16:00

25.5°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.77 km/giờ

19:00

23.3°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.78 km/giờ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa nhẹ 23°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:47
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

5.98 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0