Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:57 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa cường độ nặng

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.56 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.93 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.42 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.32 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.41 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.41 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
77%
0.69 km/giờ

10:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
0.14 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.37 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
0.47 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.28 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.55 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.95 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.26 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.06 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.09 km/giờ

13:00

27°C / 28°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.59 km/giờ

16:00

29°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
0.71 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.36 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.27 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.89 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.87 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.81 km/giờ

10:00

27°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.3 km/giờ

13:00

29°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
0.59 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
0.43 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.91 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.83 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.67 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.47 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.67 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.08 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.39 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.21 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.68 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.24 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.9 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.98 km/giờ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa vừa 22°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.28