Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:09 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Huyện Trạm Tấu
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Thấp/Cao

19°/22°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

2.27 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0