Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:18 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
25.1/ 20.7°
Sáng/Tối
22.1/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 21°
Sáng/Tối
19.7/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.7/ 22.3°
Sáng/Tối
21.9/ 24.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 22.6°
Sáng/Tối
21/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 22.9°
Sáng/Tối
21.8/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.3°
Sáng/Tối
22.5/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 23.8°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 23.5°
Sáng/Tối
23.1/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 24°
Sáng/Tối
23.8/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa vừa
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây rải rác 20.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Thấp/Cao

19.3°/29.4°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

16.4 °C

Chỉ số UV

0