Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:28 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
22/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây rải rác 23°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:15
Thấp/Cao

16°/27°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.23 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

2.17