Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:49 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.93