Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:38 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 12°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:22
Mưa nhẹ
Huyện Trạm Tấu
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 15°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Thấp/Cao

13°/17°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

5.44 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.14