Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:23 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 23.9°
Sáng/Tối
20.5/ 25.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 24.9°
Sáng/Tối
22.8/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 23.8°
Sáng/Tối
23/ 26.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 22.6°
Sáng/Tối
22/ 23.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 23.9°
Sáng/Tối
23.8/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 24.5°
Sáng/Tối
23.7/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mây thưa
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:20
Thấp/Cao

22.6°/35.4°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

0