Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:29 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 22°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.28