Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:10 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
28/ 23.8°
Sáng/Tối
21.1/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 22.7°
Sáng/Tối
23.1/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 24.9°
Sáng/Tối
22.3/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.3/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.7/ 26.6°
Sáng/Tối
22.3/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.4/ 27.4°
Sáng/Tối
24.5/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 21.4°
Sáng/Tối
25.1/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 17.7°
Sáng/Tối
19.1/ 19.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 17°
Sáng/Tối
16.1/ 18.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 17.3°
Sáng/Tối
17/ 19.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 16.1°
Sáng/Tối
16.6/ 18.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 18.3°
Sáng/Tối
17.1/ 21.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 20°
Sáng/Tối
19.3/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 20.1°
Sáng/Tối
20.1/ 22.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 22.7°
Sáng/Tối
21.9/ 24.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 21.8°
Sáng/Tối
22.9/ 23.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 22.9°
Sáng/Tối
22.7/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 22.8°
Sáng/Tối
22.8/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 21.9°
Sáng/Tối
22.9/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 21.3°
Sáng/Tối
21.1/ 23.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 21.1°
Sáng/Tối
21.5/ 22.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 23°
Sáng/Tối
21.4/ 24.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 22.8°
Sáng/Tối
22/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.3/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 24.1°
Sáng/Tối
23.7/ 29.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.8/ 22°
Sáng/Tối
24.2/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 21.5°
Sáng/Tối
21.5/ 23.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 21.5°
Sáng/Tối
21.4/ 22.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 26.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Thấp/Cao

21.1°/33.5°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.08 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

3.5