Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:05 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Nhiều mây

19:00

20°C / 20°C
Ít mây Ít mây
85%
1.15 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Ít mây Ít mây
86%
1.45 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Ít mây Ít mây
84%
1.2 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.8 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.95 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.75 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.4 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.87 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.24 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.2 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.52 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.57 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.32 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.07 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.46 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.2 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:26
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.57 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.8 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.06 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.74 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.07 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.89 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.6 km/giờ

22:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.65 km/giờ
Huyện Trạm Tấu
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0