Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:30 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 22.4°
Sáng/Tối
22.6/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 22.9°
Sáng/Tối
22.3/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 22.9°
Sáng/Tối
21.3/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 23.2°
Sáng/Tối
21.6/ 23.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 22.9°
Sáng/Tối
22.9/ 23.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.5°
Sáng/Tối
22.1/ 23.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 22.5°
Sáng/Tối
23.1/ 23.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 23°
Sáng/Tối
22.9/ 23.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.3/ 22.1°
Sáng/Tối
22.7/ 23.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 23.6°
Sáng/Tối
23.3/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.1°
Sáng/Tối
24.2/ 24.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 23°
Sáng/Tối
22.9/ 22.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.1/ 23°
Sáng/Tối
22.5/ 23.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 22.9°
Sáng/Tối
22.3/ 24.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 23.6°
Sáng/Tối
24.8/ 24.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa nhẹ 23.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:47
Thấp/Cao

22°/28.7°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

5.98 km

Gió

1.2 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0