Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:34 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:14
Thấp/Cao

18°/34°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0.49