Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:58 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
22.4/ 16.6°
Sáng/Tối
17.7/ 18.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 16.5°
Sáng/Tối
16/ 18.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.8/ 17.8°
Sáng/Tối
16.5/ 19.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
21.3/ 17.6°
Sáng/Tối
18/ 18.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 18.4°
Sáng/Tối
17.9/ 18.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 18.8°
Sáng/Tối
18.8/ 19.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 14°
Sáng/Tối
18.2/ 14.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.2/ 12.7°
Sáng/Tối
11.4/ 12.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.5/ 17.3°
Sáng/Tối
12.7/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 20.4°
Sáng/Tối
17.7/ 20.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 22.5°
Sáng/Tối
19.4/ 23.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.8/ 23.4°
Sáng/Tối
20.6/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 23.2°
Sáng/Tối
21.7/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.3/ 21.2°
Sáng/Tối
21.4/ 22.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 21°
Sáng/Tối
19.5/ 22.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:09
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 17.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:04
Thấp/Cao

15.5°/23.1°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

8.49 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

16.2 °C

Chỉ số UV

0