Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:09 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:43
Mưa nhẹ
Huyện Trạm Tấu
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:56
Thấp/Cao

18°/27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0