Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:32 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Ít mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Ít mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:22
Mưa nhẹ
Huyện Trạm Tấu
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

1.28