Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:15 | 23/05/2024
Mây cụm 29.4°

Mây cụm

Cảm giác như 30.4°.

Thấp/Cao
25.3°/34°
Độ ẩm
54%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.26 km/giờ
Điểm ngưng
19 °C
Chỉ số UV
0.52

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1108.17
NH3
4.56
NO
0.06
NO2
19.36
O3
143.05
PM10
101.06
PM25
95.42
SO2
20.27

Thời tiết Xã Thanh Trù - Vĩnh Yên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thanh Trù - Vĩnh Yên trong 12h tới

Thời tiết Xã Thanh Trù - Vĩnh Yên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Thanh Trù - Vĩnh Yên những ngày tới

Lượng mưa Xã Thanh Trù - Vĩnh Yên những ngày tới