Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:20 | 24/05/2024
Thấp/Cao
27/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.7/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.6/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.9/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa nhẹ 33.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Thấp/Cao

25.4°/33.3°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0.4