Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:18 | 06/02/2023
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Sương mờ 21°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Thấp/Cao

20°/23°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

3.1 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0