Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:40 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
17.6/ 14.2°
Sáng/Tối
16/ 16.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.8/ 13.3°
Sáng/Tối
14.5/ 14.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.4/ 14.7°
Sáng/Tối
12.3/ 15.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.6/ 18°
Sáng/Tối
14.1/ 19.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22.1°
Sáng/Tối
18.9/ 23.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 25.2°
Sáng/Tối
23.9/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24.9/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.1/ 21°
Sáng/Tối
20.2/ 20.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.8/ 20.9°
Sáng/Tối
19.7/ 21.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 21.5°
Sáng/Tối
20.9/ 21.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Thấp/Cao

12.8°/16.8°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

11.1 °C

Chỉ số UV

0.28