Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:29 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
24/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0