Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:12 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 27°
Áp suất

996 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 29.8°
Sáng/Tối
26.1/ 32.6°
Áp suất

994 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 30.8°
Sáng/Tối
27/ 34.3°
Áp suất

995 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 30.5°
Sáng/Tối
29.8/ 32.8°
Áp suất

999 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 27.4°
Áp suất

999 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.2°
Sáng/Tối
26.2/ 25.6°
Áp suất

997 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 25.2°
Áp suất

999 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 27.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 29.9°
Sáng/Tối
27.3/ 31.7°
Áp suất

998 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.9/ 29.2°
Sáng/Tối
28.7/ 31.4°
Áp suất

996 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa rào nhẹ 27.5°

C

F

Mưa rào nhẹ

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Thấp/Cao

26.3°/37°

Độ ẩm

100%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

27.6 °C

Chỉ số UV

0