Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:27 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27.1/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.5°
Sáng/Tối
28.1/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.7°
Sáng/Tối
28.6/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.3°
Sáng/Tối
28.4/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.7°
Sáng/Tối
28.5/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.7°
Sáng/Tối
28.8/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.3°
Sáng/Tối
29/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.6°
Sáng/Tối
28.1/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.8°
Sáng/Tối
28.9/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.2°
Sáng/Tối
28.7/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29°
Sáng/Tối
28.2/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.8°
Sáng/Tối
28.7/ 30.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.8°
Sáng/Tối
28.4/ 31.7°
Áp suất

998 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.9°
Sáng/Tối
27.8/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 27°
Sáng/Tối
25.7/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.6/ 27.4°
Sáng/Tối
28.7/ 30.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.1°
Sáng/Tối
28.3/ 29.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27°
Sáng/Tối
27.6/ 27.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:29
Mưa vừa
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 35.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 42.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Thấp/Cao

25.1°/35.3°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

5.67