Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:06 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:29
Mây rải rác
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa nhẹ 30°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:54
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0