Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:39 | 27/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa

01:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.53 km/giờ

04:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.81 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.58 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.83 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.89 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.39 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.68 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.11 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.27 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.62 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.9 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.8 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.66 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.72 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.74 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.6 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.55 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.99 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.45 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.27 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.64 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.5 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.04 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.42 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.32 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.22 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.16 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.38 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.81 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.57 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.26 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.23 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.36 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.56 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
2.47 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.82 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.9 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.58 km/giờ
Huyện Bình Xuyên
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0