Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:03 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
30/ 26.7°
Sáng/Tối
25.6/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.3°
Sáng/Tối
24.1/ 33.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.8°
Sáng/Tối
24/ 36.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25.6°
Sáng/Tối
26.7/ 37.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 24.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Thấp/Cao

23.6°/35.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0