Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:34 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
20/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Nhiều mây
Huyện Bình Xuyên
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây thưa 23°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.15