Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:01 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0