Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:28 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 28.7°
Sáng/Tối
25.1/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 26.9°
Sáng/Tối
25.6/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
25.6/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.1°
Sáng/Tối
26.1/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 29.5°
Sáng/Tối
27.7/ 37.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 29°
Sáng/Tối
28/ 36.4°
Áp suất

999 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 32.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.9°
Sáng/Tối
26.8/ 33.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27.5/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.3°
Sáng/Tối
27.7/ 34.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 30.4°
Sáng/Tối
27.5/ 38°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 31.1°
Sáng/Tối
28.2/ 34.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 26.5°
Sáng/Tối
29.5/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 25.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Thấp/Cao

25.4°/34°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0