Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:03 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

995 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
30/ 35°
Áp suất

994 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 31°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

997 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

995 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa vừa
Huyện Bình Xuyên
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Thấp/Cao

26°/38°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0