Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 05:13 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Bầu trời quang đãng
Huyện Bình Xuyên
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:32
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.05 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0