Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:08 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Ánh sáng cường độ mưa phùn 20°

C

F

Ánh sáng cường độ mưa phùn

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

3.1 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0