Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 12:23 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Huyện Bình Xuyên
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:37
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

6.48