Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:12 | 13/06/2024
Thấp/Cao
28.8/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.1/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.4/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.9/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 28.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Thấp/Cao

25.8°/34.2°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.36 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0