Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:45 | 04/12/2023
Thấp/Cao
18.9/ 18.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 18.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.3/ 18.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.6/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.4/ 20.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.4/ 20.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.5/ 19.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.2/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Thấp/Cao

18.6°/21.3°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

16.2 °C

Chỉ số UV

0.49