Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:28 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa nhẹ

16:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.37 km/giờ

19:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.51 km/giờ

22:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.32 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây

01:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.22 km/giờ

04:00

15°C / 14°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.22 km/giờ

07:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.1 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.36 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
0.71 km/giờ

16:00

21°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
71%
0.45 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.83 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.63 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.67 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.62 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.51 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.36 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.93 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.96 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.98 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.81 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.07 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.34 km/giờ

10:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.39 km/giờ

13:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.15 km/giờ

16:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.75 km/giờ

19:00

15°C / 15°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.59 km/giờ

22:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.53 km/giờ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Nhiều mây

01:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.6 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.6 km/giờ

07:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.64 km/giờ

10:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.53 km/giờ

13:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.8 km/giờ

16:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.81 km/giờ

19:00

16°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.67 km/giờ

22:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.63 km/giờ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Mưa nhẹ

01:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.35 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.49 km/giờ

07:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.57 km/giờ

10:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.49 km/giờ

13:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.56 km/giờ
Huyện Yên Sơn
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Thấp/Cao

15°/22°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.36 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

1.48