Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:09 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Thấp/Cao

18°/28°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0