Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:03 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa nhẹ
Huyện Yên Sơn
Đã cập nhật 23 phút trước
Ít mây 29°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

4.12