Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:36 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 26.8°
Sáng/Tối
23.2/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 26.5°
Sáng/Tối
24.3/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.3°
Sáng/Tối
26.6/ 36.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.5°
Sáng/Tối
26.8/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 28.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.7°
Sáng/Tối
25.2/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 28.6°
Sáng/Tối
25.9/ 34.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 30°
Sáng/Tối
26.8/ 33.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 24.9°
Sáng/Tối
27.6/ 27.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 23.4°
Sáng/Tối
23.4/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Thấp/Cao

24.9°/33.7°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0