Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:21 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

996 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Huyện Yên Sơn
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa vừa 22°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.89