Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:31 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
19.9/ 18.6°
Sáng/Tối
17.1/ 19.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20.4°
Sáng/Tối
18.1/ 21.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18.4°
Sáng/Tối
19.2/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 18.9°
Sáng/Tối
17.5/ 24.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.7/ 21.1°
Sáng/Tối
17.7/ 25.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
23.7/ 22.6°
Sáng/Tối
20.4/ 24.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.3/ 23.9°
Sáng/Tối
21.1/ 25.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 23.8°
Sáng/Tối
23.2/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23.6°
Sáng/Tối
23.7/ 25.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 23.5°
Sáng/Tối
22.7/ 25.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 23.3°
Sáng/Tối
23/ 24.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 21.9°
Sáng/Tối
22.4/ 24.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 19.5°
Sáng/Tối
20.9/ 20.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 13.7°
Sáng/Tối
18.1/ 17.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10.5/ 10.5°
Sáng/Tối
11.1/ 10.2°
Áp suất

1029 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 19.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Thấp/Cao

18.2°/22.4°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

17.2 °C

Chỉ số UV

0.49