Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:36 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Nhiều mây

19:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.62 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.55 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Nhiều mây

01:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.38 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.39 km/giờ

07:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.36 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.34 km/giờ

13:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.31 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.43 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.42 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.42 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Nhiều mây

01:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.26 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.5 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.46 km/giờ

10:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.34 km/giờ

13:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.39 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.1 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.35 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.49 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Nhiều mây

01:00

17°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.3 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.49 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.79 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.51 km/giờ

13:00

18°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.66 km/giờ

16:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
0.66 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.65 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
0.65 km/giờ
Huyện Yên Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Thấp/Cao

15°/19°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0