Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:06 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Nhiều mây
Huyện Yên Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Thấp/Cao

21°/22°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0