Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:12 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1025 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1025 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1025 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
12/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:15
Bầu trời quang đãng
Huyện Yên Sơn
Đã cập nhật 22 phút trước
Ít mây 15°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Thấp/Cao

14°/27°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0