Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:01 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:34
Nhiều mây
Huyện Yên Sơn
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

5.22

Tin tức thời tiết