Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:45 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
25/ 37°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
26/ 38°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38/ 30°
Sáng/Tối
26/ 39°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 41°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
25/ 39°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Thấp/Cao

25°/40°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0