Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:10 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
20/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:49
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0