Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:07 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
30/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 33.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24.1°
Sáng/Tối
23.1/ 32.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 24.3°
Sáng/Tối
23.8/ 32.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23.5/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.7°
Sáng/Tối
24.1/ 34.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 24.2°
Sáng/Tối
26.6/ 38.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 23.6°
Sáng/Tối
23.6/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.8/ 22.2°
Sáng/Tối
22.6/ 23.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 29.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Thấp/Cao

23.3°/35°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0