Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:35 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
25/ 36°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
26/ 38°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
26/ 40°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
26/ 40°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
26/ 38°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 38°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 35°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Thấp/Cao

25°/38°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

11.37