Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:23 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
16/ 16.9°
Sáng/Tối
15.6/ 16.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 18.9°
Sáng/Tối
16.9/ 18.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 17.3°
Sáng/Tối
18/ 17.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.9/ 18.4°
Sáng/Tối
16.1/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 20.2°
Sáng/Tối
18.4/ 20.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13.7°
Sáng/Tối
16.9/ 14.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.1/ 13°
Sáng/Tối
12.6/ 13.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:00
Thấp/Cao

16.5°/19.9°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

14.6 °C

Chỉ số UV

1