Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:41 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:17
Nhiều mây
Huyện Yên Sơn
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Thấp/Cao

15°/19°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.78