Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:00 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 27.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.6°
Sáng/Tối
26.2/ 26.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24°
Sáng/Tối
25.6/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 26.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:43
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:44
Thấp/Cao

24°/35.4°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0