Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:26 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:44
Mưa nhẹ
Huyện Yên Sơn
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:40
Thấp/Cao

15°/18°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.24 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.22