Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:43 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
12.7/ 12.5°
Sáng/Tối
11.6/ 12.9°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 17.8°
Sáng/Tối
12/ 18.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20.4°
Sáng/Tối
17.7/ 23.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 20.5°
Sáng/Tối
19.5/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 22.9°
Sáng/Tối
20.9/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 17.9°
Sáng/Tối
20.3/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20.9°
Sáng/Tối
19.8/ 21.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 19.3°
Sáng/Tối
19.6/ 19.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 20.4°
Sáng/Tối
19.6/ 21.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 21.7°
Sáng/Tối
20.2/ 21.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19.4°
Sáng/Tối
20.6/ 21.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 21.4°
Sáng/Tối
20.4/ 23.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.2/ 21.6°
Sáng/Tối
22.4/ 24.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 22.3°
Sáng/Tối
21.8/ 24.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 23.5°
Sáng/Tối
22/ 25.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 24.2°
Sáng/Tối
23.3/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.5/ 22.8°
Sáng/Tối
23.6/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.7/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.4/ 25.9°
Sáng/Tối
24/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.3/ 23.8°
Sáng/Tối
24.5/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 23°
Sáng/Tối
23.9/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 23.9°
Sáng/Tối
22.4/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 19.5°
Sáng/Tối
21.6/ 22.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 19.2°
Sáng/Tối
17.6/ 20.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 21.7°
Sáng/Tối
19.5/ 23.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 22.6°
Sáng/Tối
21.3/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 22.4°
Sáng/Tối
22.3/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mây cụm
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây cụm 18.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 17.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Thấp/Cao

12.7°/27.8°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/giờ

Điểm ngưng

7.5 °C

Chỉ số UV

4.18