Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:01 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
20/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0