Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:34 | 26/06/2022
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
35/ 35°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
36/ 36°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Huyện Sơn Dương
Đã cập nhật 3 phút trước
Ít mây 31°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

3.43