Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:55 | 02/12/2022
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Huyện Sơn Dương
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Thấp/Cao

14°/22°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0