Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:57 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 27.9°
Sáng/Tối
26.1/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.1/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.1/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 29.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.6°
Sáng/Tối
27.7/ 30.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 29.4°
Sáng/Tối
28.3/ 29.1°
Áp suất

997 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Thấp/Cao

25.8°/34.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0