Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:18 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
24.8/ 23.8°
Sáng/Tối
22.8/ 25.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 22.2°
Sáng/Tối
23.2/ 24.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 22.9°
Sáng/Tối
21.4/ 26.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.5/ 22.7°
Sáng/Tối
20.7/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 24.5°
Sáng/Tối
21.9/ 26.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 16°
Sáng/Tối
23/ 17.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.6/ 12.1°
Sáng/Tối
13.7/ 13.6°
Áp suất

1026 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.5/ 12.6°
Sáng/Tối
11.4/ 12.4°
Áp suất

1027 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11.5/ 12°
Sáng/Tối
11.8/ 12.9°
Áp suất

1029 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17.4/ 14.8°
Sáng/Tối
12.4/ 21.9°
Áp suất

1027 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:19
Mây cụm
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 22.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Thấp/Cao

22°/27.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0