Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:10 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Nhiều mây
Huyện Sơn Dương
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Thấp/Cao

15°/22°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

1.27