Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:25 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 14°
Sáng/Tối
10/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Bầu trời quang đãng 14°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Thấp/Cao

10°/24°

Độ ẩm

37%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

-0 °C

Chỉ số UV

0