Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:28 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.8/ 25.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25°
Sáng/Tối
26.1/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27°
Sáng/Tối
27.6/ 28.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 28.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.8°
Sáng/Tối
27.9/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.9°
Sáng/Tối
27.8/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.5°
Sáng/Tối
27.3/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.3°
Sáng/Tối
27.5/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 29.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 29.6°
Áp suất

999 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 29.4°
Áp suất

998 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 29.4°
Áp suất

997 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 29.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 29.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.8/ 29.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27.6/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29.6°
Áp suất

998 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.4°
Sáng/Tối
28.7/ 28.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 28.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 29.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 29.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 29.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:30
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 31.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Thấp/Cao

25.5°/34.1°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

5.99