Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:45 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
17/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 12°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1026 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 10°
Sáng/Tối
8/ 11°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1027 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
8/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
9/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 10°
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/
Sáng/Tối
9/ 12°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 10°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 12°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:23
Bầu trời quang đãng
Huyện Sơn Dương
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0