Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:37 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.33 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

4.01