Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:08 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:21
Mưa vừa
Huyện Sơn Dương
Đã cập nhật 20 phút trước
Ít mây 25°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.12