Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:05 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Mây thưa

10:00

26°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
60%
0.36 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
59%
0.75 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Ít mây Ít mây
71%
0.41 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.28 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.53 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Mây thưa

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.76 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.49 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Ít mây Ít mây
86%
0.47 km/giờ

10:00

27°C / 28°C
Mây thưa Mây thưa
57%
0.15 km/giờ

13:00

29°C / 30°C
Mây rải rác Mây rải rác
48%
0.58 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
0.5 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Ít mây Ít mây
84%
0.51 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Ít mây Ít mây
82%
0.42 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Ít mây Ít mây
84%
0.33 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.55 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.54 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.6 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.95 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.58 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.47 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.34 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:24
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.48 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.47 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.22 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.37 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.54 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.5 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.39 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:23
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.59 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.43 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.56 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.3 km/giờ

13:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.34 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.67 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.67 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:22
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.7 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.59 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.53 km/giờ
Huyện Sơn Dương
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.36 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

4.81