Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:47 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 25.2°
Sáng/Tối
26.9/ 26.6°
Áp suất

998 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 29.1°
Áp suất

996 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.9/ 27.7°
Sáng/Tối
25.1/ 30.3°
Áp suất

994 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

995 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.1°
Sáng/Tối
28.2/ 30.8°
Áp suất

997 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 27°
Sáng/Tối
27.4/ 27.8°
Áp suất

998 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.3°
Sáng/Tối
26.2/ 26.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 25.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 26.9°
Sáng/Tối
25.5/ 27.9°
Áp suất

998 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 26.5°
Áp suất

998 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 28.5°
Áp suất

996 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 29.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 28.3°
Sáng/Tối
26.3/ 29.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Mưa vừa 29°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Thấp/Cao

25.9°/31.6°

Độ ẩm

88%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

8.97 km

Gió

0.24 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

9.27