Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:34 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
17.2/ 16.7°
Sáng/Tối
16.1/ 16.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 17.8°
Sáng/Tối
16.5/ 18.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 19.8°
Sáng/Tối
18.9/ 19.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.2/ 18.3°
Sáng/Tối
18.5/ 18.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 19°
Sáng/Tối
17.9/ 19.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 20.8°
Sáng/Tối
19.8/ 20.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.4/ 14°
Sáng/Tối
16.5/ 14.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.7/ 13.1°
Sáng/Tối
12.9/ 14.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 17.1°
Sáng/Tối
13.2/ 18.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.3/ 21.9°
Sáng/Tối
17.1/ 22.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 24.6°
Sáng/Tối
21/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.1°
Sáng/Tối
23.9/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.5/ 24.8°
Sáng/Tối
22.8/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 22.6°
Sáng/Tối
22.1/ 23.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 16.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:59
Thấp/Cao

16.5°/18.4°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

14.6 °C

Chỉ số UV

0