Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:44 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
23/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:24
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:22
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:21
Mưa nhẹ
Huyện Sơn Dương
Đã cập nhật 42 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:30
Thấp/Cao

18°/27°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.27 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0