Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:35 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
10/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
19/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Thấp/Cao

12°/24°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0.18