Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:34 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:38
Mưa nhẹ
Huyện Sơn Dương
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 33°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

9.26