Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:38 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

996 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 30°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

995 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Huyện Sơn Dương
Đã cập nhật 14 phút trước
Ít mây 32°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

11.03