Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:02 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
19/ 16°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Huyện Sơn Dương
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 20°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:40
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0