Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:50 | 22/05/2024
Thấp/Cao
27.1/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.7/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.5/ 32.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
34.8/ 34.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.9/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.6/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.8/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Thấp/Cao

26.8°/36.9°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.78 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0