Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:17 | 09/12/2023
Thấp/Cao
24.5/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.2/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.8/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.4/ 32.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.2/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.4/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Thấp/Cao

23.2°/32.4°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

7.79