Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:05 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30/ 24.8°
Sáng/Tối
23.5/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24.5/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24.9°
Sáng/Tối
23.7/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.2°
Sáng/Tối
23.8/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 25.8°
Sáng/Tối
23.5/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24.5°
Sáng/Tối
23/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.6°
Sáng/Tối
25/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 23.5°
Sáng/Tối
24.6/ 27.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22.1°
Sáng/Tối
20.1/ 30.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.9/ 24.6°
Sáng/Tối
20.7/ 30.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.7/ 23°
Sáng/Tối
20.5/ 30.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.8/ 24.7°
Sáng/Tối
21.9/ 30.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Thấp/Cao

23.6°/32.1°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.59