Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:08 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 28.7°
Sáng/Tối
27.6/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.4°
Sáng/Tối
25.9/ 30.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.1°
Sáng/Tối
25.6/ 32.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.2°
Sáng/Tối
25.3/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.7°
Sáng/Tối
23.5/ 31.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 29.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Thấp/Cao

25.2°/36°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.37