Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:27 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 23.5°
Sáng/Tối
23.4/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 25.3°
Sáng/Tối
23.3/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.4/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.6°
Sáng/Tối
25.7/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Thấp/Cao

23.7°/32.7°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.65 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0