Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:56 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24.4/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.2/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24.9/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25°
Sáng/Tối
25.3/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Thấp/Cao

24.8°/29.1°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.47 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

2.01