Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:12 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa

22:00

24.1°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.45 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ

01:00

24.4°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.59 km/giờ

04:00

24°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.11 km/giờ

07:00

24.7°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.7 km/giờ

10:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.87 km/giờ

13:00

27.4°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.6 km/giờ

16:00

25.1°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.07 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.75 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.06 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 26.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ

01:00

24.6°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.45 km/giờ

04:00

24°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.41 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
3.4 km/giờ

10:00

26.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.29 km/giờ

13:00

27.4°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.5 km/giờ

16:00

27.2°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.55 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.31 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.95 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.3°
Sáng/Tối
24/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.94 km/giờ

04:00

25°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.13 km/giờ

07:00

25.6°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.87 km/giờ

10:00

28.4°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
5.42 km/giờ

13:00

30.7°C / 35.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
6.64 km/giờ

16:00

29.6°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
5.74 km/giờ

19:00

26.3°C / 27.6°C
Mây cụm Mây cụm
84%
3.59 km/giờ

22:00

26.6°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.68 km/giờ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa nhẹ

01:00

25.3°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.62 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
4.39 km/giờ

10:00

28.5°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
5.18 km/giờ

13:00

31.1°C / 36.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
6.73 km/giờ

16:00

29.3°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
6.06 km/giờ

19:00

27.2°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.04 km/giờ

22:00

26.1°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
4.19 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Nhiều mây

01:00

26.2°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.9 km/giờ

04:00

27°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.83 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.81 km/giờ

10:00

29.1°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
5.82 km/giờ

13:00

31.3°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
6.87 km/giờ

16:00

29°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
5.83 km/giờ

19:00

27.5°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.43 km/giờ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa nhẹ 24.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Thấp/Cao

23.6°/28.4°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0