Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:50 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ

01:00

24.4°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.25 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.44 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.25 km/giờ

10:00

29.4°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.51 km/giờ

13:00

32.1°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.78 km/giờ

16:00

29.9°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1.8 km/giờ

19:00

26°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.96 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.87 km/giờ
Ngày/Đêm
31.9/ 24°
Sáng/Tối
23.7/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây

01:00

24.4°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.31 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.19 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.12 km/giờ

10:00

30.9°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
3.37 km/giờ

13:00

32.1°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
2.65 km/giờ

16:00

30.2°C / 33.5°C
Mây cụm Mây cụm
60%
3.54 km/giờ

19:00

24.3°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
80%
3.18 km/giờ

22:00

23.4°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.32 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.1°
Sáng/Tối
23.1/ 31.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Nhiều mây

01:00

23.6°C / 24.1°C
Mây cụm Mây cụm
96%
1.74 km/giờ

04:00

23.3°C / 24.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
1.97 km/giờ

07:00

25°C / 25.4°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.17 km/giờ

10:00

29.6°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
64%
2.9 km/giờ

13:00

32°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
2.12 km/giờ

16:00

31.5°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.82 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.44 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
3.34 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.1/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ

01:00

24.4°C / 25.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
2.68 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
2.34 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.18 km/giờ

10:00

30.3°C / 34.6°C
Mây cụm Mây cụm
65%
3.03 km/giờ

13:00

33.2°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
53%
2.95 km/giờ

16:00

30°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
2.16 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.71 km/giờ

22:00

25.2°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.3 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Nhiều mây

01:00

25.4°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.6 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.07 km/giờ

07:00

24.3°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.93 km/giờ

10:00

30.9°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.54 km/giờ

13:00

34°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
2.89 km/giờ

16:00

32°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
3.53 km/giờ

19:00

26.4°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.28 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.07 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Thấp/Cao

24°/32.8°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.5 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0