Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:46 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 27.2°
Sáng/Tối
25.1/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.4°
Sáng/Tối
26.6/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26.7/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.2°
Sáng/Tối
25.2/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 27.6°
Sáng/Tối
25.2/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:13
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:11
Thấp/Cao

26.9°/36.9°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.62 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0