Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:31 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.6/ 25.7°
Sáng/Tối
23.8/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24°
Sáng/Tối
24.5/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.9°
Sáng/Tối
23.1/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.5°
Sáng/Tối
23.5/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Thấp/Cao

23.7°/31.5°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

6.23