Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:38 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 28.2°
Sáng/Tối
29.3/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.3°
Sáng/Tối
28.8/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28°
Sáng/Tối
29/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.6°
Sáng/Tối
28.1/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.8/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.9°
Sáng/Tối
28.1/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.4°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.2°
Sáng/Tối
27.6/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.3°
Sáng/Tối
27.7/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.5°
Sáng/Tối
27.9/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.7°
Sáng/Tối
28/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.1°
Sáng/Tối
27.9/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.2/ 27.3°
Sáng/Tối
28.8/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.1°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.1°
Sáng/Tối
28.2/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Thấp/Cao

25.7°/33.2°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.13 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0